Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Phấn Mễ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 28/4/2021 Hội LHPN xã Phấn Mễ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Phấn Mễ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo đại hồi coa Đ/c Bàn Thị Thu Phương - PCT Hội LHPN...

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử của Ủy ban Bầu cử huyện Phú Lương đối với Ủy ban Bầu cử xã Phấn Mễ

Chiều ngày 15/4/2021 Ủy ban Bầu cử huyện Phú lương tổ chức kiểm tra Ủy ban Bẩu cử xã Phấn Mễ về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đoàn kiểm tra do Đ/c Hà Thị Hường -...

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thảo luận lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND...

Sáng ngày 15/4/2021 UB MTTQ xã Phấn Mễ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thảo luận lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thảo...

Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng mô hình điểm hoạt động văn nghệ, bảo tồn Văn hóa Dân tộc...

Sang ngày 15/3/2021 Trung tâm VHTT&TT huyện Phú Lương phối hợp với UBND xã Phấn Mễ tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng mô hình điểm bảo tồn văn hóa dân tộc Sán Chay tại xóm Làng Hin xã...

Tin hoạt động của xã

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Phấn Mễ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 28/4/2021 Hội LHPN xã Phấn Mễ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Phấn Mễ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo đại hồi coa Đ/c Bàn Thị Thu Phương - PCT Hội LHPN...

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử của Ủy ban Bầu cử huyện Phú Lương đối với Ủy ban Bầu cử xã Phấn Mễ

Chiều ngày 15/4/2021 Ủy ban Bầu cử huyện Phú lương tổ chức kiểm tra Ủy ban Bẩu cử xã Phấn Mễ về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đoàn kiểm tra do Đ/c Hà Thị Hường -...

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thảo luận lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND...

Sáng ngày 15/4/2021 UB MTTQ xã Phấn Mễ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thảo luận lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thảo...

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2007

Tổng truy cập: 1301155