Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Phấn Mễ tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Phấn Mễ tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với...

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân trên địa bàn xã Phấn Mễ năm 2021

Hoạt động trồng, chăm sóc con đường hoa năm 2021

Thực hiện hoạt động công tác hội mà trọng tâm là kế hoạch trồng, chăm sóc con đường hoa của Hội Liên hiệp phụ nữ xã, ngày 22 và sáng ngày 23/8/2021 Ban Thường vụ Hội đã chỉ đạo hai chi hội phụ nữ...

Hoạt động của Ban Giảm nghèo xã

Thực hiện chức năng chăm lo, giúp đỡ các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, xét đề nghị của các xóm và qua rà soát nhanh của Ban chỉ đạo giảm nghèo xã đã...

Đoàn xã Phấn Mễ hưởng ứng chương trình Thái Nguyên hồng - Đồng lòng chống dịch

Đoàn xã Phấn Mễ hưởng ứng chương tình Thái Nguyên hồng - Đồng lòng chống dịch và chiến dịch tình nguyện xanh “ Ứng dụng số - Chống dịch an toàn”

Tin hoạt động của xã

Phấn Mễ tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Phấn Mễ tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với...

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân trên địa bàn xã Phấn Mễ năm 2021

Hoạt động trồng, chăm sóc con đường hoa năm 2021

Thực hiện hoạt động công tác hội mà trọng tâm là kế hoạch trồng, chăm sóc con đường hoa của Hội Liên hiệp phụ nữ xã, ngày 22 và sáng ngày 23/8/2021 Ban Thường vụ Hội đã chỉ đạo hai chi hội phụ nữ...

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4952

Tổng truy cập: 1501036